Kde nás nájdete mapa zobraziť viac
Rekord, spol. s.r.o.
Coburgova 84
917 02 Trnava
Tel.: +421-33-5536037
Fax:   +421-33-5536223
E-mail:
brick
img
Referencie
Naša firma od svojho vzniku realizovala značný počet stavieb na Slovensku, z ktorých vyberáme:

- rekonštrukcia objektu „Meštiansky dom na Kapitulskej ul. 6 Trnava“ - pamiatkovo chránený objekt – investor AX Benet, kontakt. osoba Ing. Štefunko

- prestavba a nadstavba autosalónu Peugeot v Trnave vrátane dodávky interiérov

- výstavba čerpacej stanice PHM Slovnaft , Bratislavská cesta, Trnava

- rekonštrukcia administratívnych priestorov TAZ - Trnava š.p.

- rekonštrukcia technického vstavku, sociálnych zariadení a kancelárskych priestorov SACHS s.r.o. Trnava

- realizácia umelého športového povrchu (umelá tráva) – tenisový kurt v areáli fitnescentra SE a.s. v spolupráci so zmluvným partnerom PRO M Sportboden Service GmbH, Steinhagen, SRN

- rekonštrukcia a prestavba sídla Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave vrátane rokovacích miestností

- rekonštrukcia Radnice - severné krídlo - kultúrna pamiatka – investor SMM, riad. Ing. L. Krajcovic

- rekonštrukcia Kanonických domov c. 6 a 7 Trnava, Arcibiskupský úrad - kultúrna pamiatka - Arcibiskupský úrad, Ing. Zvoncan

- rekonštrukcia kancelárskych priestorov vrátane zasadačky a sociálnych zariadení TTKS Trnava

- rekonštrukcia nádvoria Radnice - kultúrna pamiatka

- výstavba skladovej haly Pepsi-Cola Malacky

- rekonštrukcia Konviktu - ubytovacie priestory, kancelárske priestory, kuchyňa, jedáleň, úprava priestorov kaplnky pre Arcibiskupský úrad v Trnave - kultúrna pamiatka - Arcibiskupský úrad - Ing. Zvončan

- rekonštrukcia Radnice - južné krídlo – stavebná cast - kultúrna pamiatka SMM, Ing. Krajcovic

- rekonštrukcia Radnice - južné krídlo – dodávka interiérov - SMM, Ing. Krajcovic

- rekonštrukcia a prístavba objektu na Kapitulskej ul. c. 24 Trnava pre Provincialát sestier premonštrátok

- prestavba pobočky Poštovej banky v Trnave vc. dodávky interiérov

- prestavba a nadstavba administratívnej budovy I.D.C. Publicity, a.s. v Závode

I.D.C. Pečivárne Sered

- dodávka a montáž oceľovej konštrukcie a trapézových plechov na autosalón Mercedes Benz v Trnave

•  výstavba CS PHM Slovnaft v Piešťanoch

•  výstavba CS PHM Slovnaft v Novákoch

•  rekonštrukcia atletickej dráhy Slávia v Trnave

•  výstavba CS PHM Slovnaft v Skalici

•  výstavba CS PHM Slovnaft vo Vrbovom (pri Piešťanoch )

•  výstavba haly Diagnostika pre STSZ a.s. Trnava

•  prestavba kancelárskych priestorov pre Trnavainvest s.r.o. Trnava

•  výstavba pracoviska kontroly vagónov pre Želos s.r.o. Trnava

•  výstavba areálu fy. Tvorsad v Trnave (pri HM Tesco)

•  výstavba autosalónu a servisu PEUGEOT pre BEGAM s.r.o. Trnava

•  výstavba autosalónu a servisu ŠKODA pre RM JET s.r.o. Trnava

•  výstavba CS PHM OMV v Trnave ( pri HM TESCO)

•  výstavba parkoviska pri poliklinike Družba

•  rekonštrukcia mraziarní v Trnave – Modranke (Danone)

•  rekonštrukcia objektu Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ul. v Trnave

•  výstavba závodu mraziarní pre firmu AX Merlin v Trnave

•  realizácia stavebných prác na objekte Kiná v OZC MAX Trnava 

•  pamiatková obnova fasády Mestskej veže v Trnave

•  prestavba bývalého holičstva na MÚ v Trnave na kancelárske priestory

•  rekonštrukcia pamiatkového objektu na Františkánskej ul. v Trnave

•  výstavba bytovych domov v Cíferi

•  rekonštrukcia a nadstavba objektu AGM Real na Pekárskej ul. v Trnave  (býv. Infotel)

•  výstavba prevádzkového areálu fy. GCT Slovglass Trnava

•  rekonštrukcia priestorov Františkánskeho kláštora pre Hospic NO Svetlo v TT

 

Odborné zameranie našej firmy sa orientuje hlavne na :

•  výstavba a rekonštrukcia objektov priemyselného a občianského charakteru vrátane dodávky interiérov

•  komplexná rekonštrukcia pamiatkových objektov vrátane dodávky interiérov

•  zabezpecenie dodávky a montáže kompletných oceľových atypických sklado-

vých a výrobných hál vrátane projektovej dokumentácie

•  realizácia stavieb bytových domov vrátane dodávky interiérov

•  doplnková činnosť na dodávku a montáž stropných a stenových obkladov

z minerálnych dosák Thermatex, ako aj zo sadrokartónov.

O dobrej práci našej firmy svedčia pozitívne referencie investorov v SR i SRN. Zamestnávame kolektív pracovníkov s rozsiahlymi technickými i jazykovými znalosťami. Priemerný počet pracovníkov sa snažíme udržať do hranice 50 zamestnancov. Vedenie firmy ako i technický personál majú dlhoročné skúsenosti z realizácie veľkých stavieb priemyselnej a občianskej výstavby ako aj rekonštrukcie pamiatkových objektov.

Serióznosť, kvalita a bohaté skúsenosti sú najcennejšou devízou našej spoločnosti. Sme moderným stavebným podnikom s dostatočným počtom odborne pripravených technikov a robotníkov a s primeranou kapacitou stavebných strojov a mechanizmov.

Svojim obchodným partnerom ponúkame tieto služby:

1. realizácia stavebných, rekonštrukčných a adaptačných stavebných prác pozemného, inžinierskeho a priemyselného staviteľstva vrátane dodávky interiérov

2. kompletná rekonštrukcia pamiatkových objektov vrátane interiérov

3. dodávka a montáž oceľových hál vrátane opláštenia, svetlíkov, brán .../

•  montáž stropných a stenových obkladov z minerálnych dosák Thermatex ako aj zo sadrokartónov.

4. komplexný servis pre investorov - zabespečenie kompletnej stavby na kíuč vrátane projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti

5. zateplenie objektov

5. montáž stropných a stenových obkladov z minerálnych dosák Thermatex ako aj zo sadrokartónov.